Mail info@berger-deurtechniek.nl
of bel ons op +31 (0) 413 210989

Logo Berger Deurtechniek
Lees verder:

Zes jaar fabrieksgarantie

  1. Wij geven, overeenkomstig de erkende regels van de techniek een garantie op dit product tegen gebreken in het materiaal of bij de fabricage.
  2. De Garagedeur Expert verleent u zes jaren fabrieksgarantie op sectionale garagedeuren en twee jaar fabrieksgarantie op aandrijvingen te rekenen vanaf de datum van aflevering resp. factuurdatum.
  3. Gebreken dienen ons onmiddellijk schriftelijk te worden meegedeeld. Betreffende onderdelen dienen ons te worden toegezonden. Wij verplichten ons om onderdelen waarvan de bruikbaarheid binnen de garantietermijn aanzienlijk verminderd is, onder garantie ter beschikking te stellen met inachtneming van punt 9.
  4. De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door reparatie of vernieuwen van defecte onderdelen.
  5. Apparatuur of onderdelen, die ingevolge de garantie worden vervangen, worden automatisch eigendom van de Garagedeur Expert.
  6. De garantie omvat niet de vervanging van verlichting, batterijen, zekeringen, eindschakelaars en sleepcontacten.
  7. De garantieverplichtingen van de Garagedeur Expert geeft de koper generlei recht op schadevergoeding of ontbinding van de koopovereenkomst.
  8. We behouden ons het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen door te voeren in de in documentatie vermelde producttechnische informatie en andere gegevens.
  9. Wij zijn niet aansprakelijk voor voorrijkosten, kosten voor demontage en montage, en verzendkosten.

De garantie vervalt in geval van: